Verdier i livet.

Ok, så etter en samtale med en god venn av meg der vi snakket om
hvem vi er og hvem vi ønsker å være, så begynte jeg å tenke etter på hvem jeg har vært, hvem jeg er nå og hvem jeg ønsker å være.
Og hvor viktig det er med verdier. For det er verdiene vi styrer etter, de avgjør hvordan vi
tenker og de er grunnen til at vi tar de avgjørelsene vi tar.
De blir en veiviser for handlinger vi utfører, vurderinger vi gjør og holdninger vi har.
Det er verdiene dine som gjør deg til den du er.
Så, hva er verdier?

Ordet VERDI kommer fra det latinske ordet VALER som betyr Å HA BETYDING FOR.

Verdiene du har, legger grunnlaget for det du gjør i livet og er din identitet.
Det er ditt trossystem.
Verdiene endrer seg naturlig nok også over tid, for du er ikke den samme som du var for 1år siden, 5 år siden eller 10 år siden.
Du er ikke den du var i går en gang, fordi du endrer deg konstant.
Og det som var viktig for deg da er ikke det nå.

Verdier er dine egne personlige og private meninger om hva som betyr mest for deg. Og når du vet det, og lever etter de så blir det lettere for deg både privat og i business sammenheng.

Privat vil spørsmålet være: Hva betyr noe for meg? Hva er riktig/viktig for meg?
I business vil spørsmålet være: Hva betyr det for businessen min? Hva er riktig/ viktig for businessen min?

Endres verdiene dine noen gang?

I noen tilfeller og situasjoner blir disse verdiene endret på, du blir påvirket av situasjonen du er i, og menneskene du omgås.
Og de valgene du tar da er basert på den aktuelle situasjonen,
kanskje du går i mot dine verdier, det du tror på og står for.

Kanskje det blir slik fordi at du ønsker og bli bedre likt
eller at stedet du jobber på har andre verdier enn du har.
Også sier du JA i en situasjon der du normalt ville sagt nei.

I enkelte tilfeller lover du kanskje mer enn du klarer å holde. Kanskje det er fordi at du tror at andre forventer det, eller kanskje du forventer mer av deg selv enn du trenger.
Så, hvem omgås du? Er de med på å dra deg opp eller trykke deg ned? Hvor er du om 1 år hvis du fortsatt henger med disse menneskene? Er det positivt eller negativt for deg?
Om det er positivt så er det bare å henge sammen, om det er negativt så er det på tide å gjøre noe med situasjonen.
Du blir som de du omgås fordi du blir påvirket av dem og av omgivelsene.

I tillegg til at verdiene kan være situasjonsbestemte, kan de også være knyttet til en tilstand, en handling eller en relasjon.

Samme verdi, forskjellige kriterier.

To mennesker kan ha samme verdier, men denne verdien kan bety forskjellige ting for de to.
Kriteriene er det du legger i denne verdien, og vi kan reagere og handle forskjellig utfra den situasjonen man befinner seg i selv om verdiene de to mennesker har er den samme.

Hva handler verdier om?

Det handler enkelt og greit om det du ønsker å ta vare på, arbeide for og verne om.
Verdiene har en betydning for hver og en av oss.
Det er viktig å være tydelig i dine verdier. Det medfører troverdighet og trygghet. Ikke bare i business sammenheng, men også i livet generelt.
Du blir tryggere selv også, og det gir deg en mestringsfølelse som overgår det meste.
Det er viktig og høre på magefølelsen og være IN TUNE med deg selv.
Også er det viktig å sjekke inn med sine verdier av og til, har de endret seg og hvorfor?

#Uplevel

Uplevel er et ord jeg er blitt ekstremt glad i. Det er et godt ord. Og får meg til å tenke på hvem jeg vil være og hvorfor.
Det får meg også til ta avgjørelser basert på hvem jeg vil være og hvor jeg vil være, mine drømmer og mål.

Hva med deg, er du bevist på dine verdier?
Hva er viktig for deg?
Hva trenger du?
Hva ønsker du?
Er du bevist på hva som motiverer deg og hva som styrer deg?
Hvilke verdier har du i businessen din?

Vet du hvem du ønsker å være? ?

0
Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *